Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van Bert Weckhuysen (Universiteit Utrecht) en Sara Bals (Universiteit Antwerpen) heeft aangetoond dat een veelbelovende katalysator voor het opruimen van CO2 aanzienlijk actiever en selectiever wordt als de voorbehandeling ervan wordt aangepast. De wetenschappers maakten het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt met ongeëvenaarde precisie zichtbaar. De resultaten van het onderzoek verschenen op 11 mei in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Science.

In deze studie tonen de wetenschappers aan dat de werking van een bepaalde katalysator sterk afhankelijk is van de temperatuur waarmee deze wordt bereid. De selectiviteit en de activiteit van de katalysator waren veel beter tijdens CO2-hydrogenering bij een voorbehandelingstemperatuur van 600 graden Celsius dan bij 400 graden Celsius.

Het team van wetenschappers maakte de werking van het ontdekte principe zichtbaar met geavanceerde elektronenmicroscopie. Dat deden ze met ongeëvenaarde precisie: op atoomniveau. Ze brachten een speciale nanoreactor, waarin het katalytische proces plaatsvond, aan in de microscoop en konden zo precies zien wat er gebeurde met de katalysator. “Tijdens het proces zie je de titaniumatomen als laagjes op het nikkel kruipen en er weer vanaf gaan”, beschrijft Bert Weckhuysen.

Uitgebreider stuk op Utrechtsciencepark.nl.