Onderzoeker Seline Westerhof van de Erasmus Universiteit onderzocht bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties op Rotterdam-Zuid. Haar bevindingen tonen aan dat er aanzienlijke verschillen bestaan in het aantal initiatieven binnen de verschillende wijken van het gebied. Het onderzoek werpt ook een kritische blik op de impact van de focus die onderzoekers en beleidsmakers hebben op bepaalde gemeenschappen en wijken.

Een van de opvallendste bevindingen van het onderzoek is dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de wijken op Rotterdam-Zuid wat betreft het aantal bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Dit kan bijvoorbeeld worden verklaard doordat cijfers van armoede en criminaliteit in bepaalde wijken, zoals Feijenoord en Charlois gemiddeld hoger zijn. Onderzoekers en beleidsmakers richten hun aandacht vaak op deze ‘probleemgebieden’, maar dit kan leiden tot stigmatisering van deze wijken, en verwaarlozing van andere wijken, zoals IJsselmonde en Hoogvliet, die juist behoefte hebben aan welzijnskwesties en ondersteuning van initiatieven. In IJsselmonde en Hoogvliet, zijn kwesties zoals armoede en veiligheid voor inwoners ook een belangrijk onderwerp.

Het onderzoek vond plaats in het kader van het Resilient Delta Initiatief (RDI), een onderdeel van de Convergence, de samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum en Technische Universiteit Delft, en richt zich op het ontwikkelen van een veerkrachtige Rotterdamse deltaregio.

Lees meer op de site van de EUR.