Hoewel de maatschappelijke discussie over AI en de rol van algoritmen in de samenleving is losgebarsten, blijven verschillende onderwerpen onzichtbaar en onderbelicht. Zo ook de gevolgen van AI voor de aard en omvang van criminaliteit. Tot welke nieuwe vormen van criminaliteit leidt AI? Wie zijn de slachtoffers van AI-criminaliteit? Welke maatregelen kunnen worden genomen om AI-criminaliteit tegen te gaan? AI blijkt niet enkel een krachtig instrument voor innovatie, maar ook een potentiële bedreiging met grote maatschappelijke implicaties. EUR ging in gesprek met Marc Schuilenburg, hoogleraar Digital Surveillance aan Erasmus School of Law, die recent een boek publiceerde over dit onderwerp.

Schuilenburg maakt onderscheid tussen drie vormen van AI-criminaliteit: criminaliteit met AI, criminaliteit gericht op AI en criminaliteit door AI. Bij de eerste vorm wordt AI als hulpmiddel gebruikt bij traditionele vormen van criminaliteit. Gedacht kan worden aan de drempelverlagende chatbots die criminaliteit toegankelijker maken voor personen zonder technische kennis. Denk ook aan deepfakes en voicecloning die kunnen worden gebruikt voor strafbare delicten als het verspreiden van desinformatie en voor pornografische en frauduleuze doelen. Bij de tweede vorm is een AI-systeem juist het doelwit. Een voorbeeld is het hacken van autonome voertuigen voor terroristische doeleinden. Met de derde vorm wordt gedoeld op criminaliteit die alleen mogelijk is door AI, waarbij menselijk handelen op de achtergrond verdwijnt. Dit roept belangrijke vragen op over aansprakelijkheid en strafbaarheid, aangezien AI zelfstandig beslissingen neemt die volgens de wet als strafbaar kunnen worden beschouwd.

Lees het hele artikel op de site van de EUR.

rawpixel.com