Claudia Goldin, economisch historica aan Harvard, heeft de Nobelprijs voor economie voor 2023 gewonnen voor haar werk dat de oorzaken blootlegt van de diepgewortelde loon- en arbeidsmarktongelijkheid tussen mannen en vrouwen, aldus de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen op maandag 9 oktober.

Anne Boring, universitair hoofddocent economie aan Erasmus School of Economics en hoofd van de leerstoel Woman in Business aan Science Po in Parijs (LIEPP & PRESAGE), is goed bekend met het onderzoek van Goldin. Boring, die onder andere onderzoekt welk beleid effectief is om genderdiversiteit in organisaties te vergroten, reflecteert op het belang van Goldins pioniersrol voor onderzoekers op het gebied van gendergelijkheid.

Interview op de site van de Erasmus Universiteit Rotterdam.