Ilse Meijer, filosoof en cultureel antropoloog, recentelijk afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft een droomproject: een documentaireserie over relaties met land, natuur en spiritualiteit.

Hoewel er een enorme variëteit aan ontologiën bestaat, wordt deze variëteit zelden/onvoldoende belicht in de (westerse) wetenschap en media. En wanneer deze wel worden belicht in wetenschap en media, dan staat er meestal ongemerkt een ontologie centraal en wordt die bekeken of toegelicht vanuit een bepaald perspectief of referentiekader. Zo merkte ik tijdens mijn antropologisch veldwerk in Udaipur, India bijvoorbeeld dat ik Hindoe rituelen onbewust probeerde te begrijpen vanuit het christelijke referentiekader waarin ik ben opgegroeid.

Ik deel graag wat ik leer, door het vertellen van verhalen, in academische papers of op mijn blog. En toch schrijf ik die verhalen onvermijdelijk vanuit mijn eigen perspectief, mijn eigen ontologie, mijn eigen levensfilosofie. Mijn droom is daarom om een project te ontwikkelen waarin mensen met verschillende ontologieën en levensfilosofieën met elkaar in dialoog leren over elkaars ontologieën en levensfilosofieën. Dat wil ik doen middels een documentaireserie over land, natuur en spiritualiteit, waarin we (als makers en kijkers) op zoek gaan naar gedeelde waarden en ervaringen, en ontdekken waar de verschillen zich bevinden tussen verschillende ontologieën. Welke relatie hebben mensen tot land? Welke woorden en definities kennen zij toe aan hun natuurlijke omgeving?

Lees hier het hele antwoord van Meijer op ‘de jaarlijkse vraag’ – en alle 88 andere antwoorden.