Nostalgie naar vrijheid: een kritiek op ‘Het begin van alles’

‘Graeber en Wengrow projecteren hun diepe onvrede met de huidige wereld op een geïdealiseerd verleden. Daarmee drukken ze een gevoel uit: dat het met de wereld van nu verschrikkelijk slecht gesteld is, dat we gevangen zitten in een allesoverheersend, onderdrukkend systeem waaruit ontsnappen vrijwel onmogelijk is.’ Socioloog Nico Wilterdink plaatst de lyrische receptie van Graeber en Wengrows Het begin van alles in perspectief.