Volgens de bevolkingsprognoses van de Verenigde Naties (VN) groeit de bevolking in Afrika sterk door, terwijl deze groei op andere continenten in de nabije toekomst zal afnemen. Nieuw onderzoek door Jeroen Smits van de Radboud Universiteit en Lamar Crombach van de ETH Zürich laat zien dat de bevolkingsgroei in Afrika toch sneller zou kunnen gaan afnemen dan de VN nu inschat.

De tragere afname van de groei in Afrika zou komen door de extreme sociale isolatie van de plattelandsgebieden van sub-Sahara Afrika, waar het grootste deel van de bevolking woont. Maar door de beschikbaarheid van TV en toegenomen informatie-uitwisseling door mobiele telefoons en sociale media, neemt de bevolkingsgroei wellicht toch sterker af.  Smits: “Als informatie-uitwisseling inderdaad zo belangrijk is als onze studie suggereert, dan kan de situatie in de regio snel veranderen.

Lees het hele stuk op de site van de RU.

Nabijheid stad belangrijk voor informatie