“Het moed echt anders.” Met deze woorden stelde Anne Marie Weggelaar-Jansen tijdens haar oratie de onhoudbaarheid van het zorgsysteem aan de kaak. De zorg moet anders, transformatie is nodig en daar is moed voor nodig (geen geld).

Om daadwerkelijk te komen tot transformaties in de zorg, moet volgens Weggelaar-Jansen het volgende gebeuren:

1. Naar een systemisch perspectief op innoveren

De verschillende onderdelen van het zorgsysteem hangen met elkaar samen en vormen samen een ecosysteem. Als er op één plek in het systeem iets verandert, verandert er op andere plekken vaak ook iets.

Om echt te kunnen innoveren is het daarom belangrijk holistisch, naar het hele systeem, te kijken. Dat houdt in dat je bewust bent dat de interactie tussen de losse onderdelen van het systeem bepalen hoe het systeem functioneert, dat je het gehele systeem overziet, dat je de invloed van losse onderdelen op het systeem begrijpt, dat je zowel de gebruikers (patiënten, zorgverleners) als de ontwikkelaars (ict’ers, zorgorganisaties, onderzoekers, …) van het systeem bij innovaties betrekt en dat je bij het innoveren focust op het gewenste resultaat in plaats van op het oplossen van bestaande fouten. Tijdens dit transitieproces, is het bovendien belangrijk steeds te evalueren of de innovaties leiden tot de gewenste evolutie van het systeem.

Daarnaast moet innoveren samen gebeuren en is actieonderzoek een geëigend middel.

Lees het hele artikel op de site van Tilburg University.

Beeld: Tilburg University