Bauer, hoogleraar Institutioneel Beleggen aan de School of Business and Economics, is geïnteresseerd in het thema duurzaam beleggen. Dat laatste klinkt nu vanzelfsprekend, “maar jaren geleden werd ik met name in het vakgebied Finance nog weggelachen als ik erover begon”. Sindsdien is er veel veranderd: “Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen zijn duurzaam beleggen serieuzer gaan nemen sinds de klimaattop van Kopenhagen in 2009. Ze zijn ethische keuzes gaan maken.”

Pensioendeelnemers hadden tot voor kort echter weinig of geen invloed op zulke besluiten, zegt hij. Er bestaan onderzoeken naar hun voorkeuren, maar die gaan vaak niet over duurzaamheid, of zijn methodologisch twijfelachtig. “In 2018 spraken de Nederlandse pensioenfondsen in een convenant af hun deelnemers te vragen naar het draagvlak voor duurzaam beleggen”, vertelt Bauer. “Mijn toenmalige collega’s Tobias Ruof en Paul Smeets en ik zijn daarop gaan brainstormen over hoe dat dan moet, want de échte voorkeuren van mensen meten, is ingewikkeld.”

Lees over het hoe en wat van het onderzoek op de site van de Observant, de online versie van het onafhankelijke universiteitsblad van de Universiteit Maastricht.