Hangt de zangvaardigheid van basisschoolleerlingen samen met hun schoolse leervermogen? Dat is een van de onderwerpen die Zyxcban Wolfs, leraar in het primair onderwijs, onderzoekt in zijn proefschrift ‘Associaties tussen muzikale perceptie en uitvoering’. Het antwoord op de vraag is: nee. Daardoor is muziek bij uitstek een vakgebied waar leerlingen kunnen excelleren, ongeacht de aard van de resultaten van de Cito-toets.

In onze westerse samenleving komen mensen op twee manieren in aanraking met muziek: ze luisteren ernaar of zijn zelf uitvoerend musicus. Wolfs bestudeert in zijn proefschrift beide aspecten en hun onderlinge relaties. Op basis daarvan doet hij aanbevelingen voor muziekonderwijs. De volledige titel van zijn proefschrift luidt: ‘Associaties tussen muzikale perceptie en uitvoering’ – Theoretische inzichten en praktische aanbevelingen voor muziekonderwijs betreffende basisschoolleerlingen en amateurcellisten’.

Wat betreft het muzikale waarnemingsvermogen van basisschoolleerlingen (luisteren) concludeert de promovendus dat kinderen die goed zijn in begrijpend lezen en Nederlandse grammatica, ook beter zijn in het herkennen en interpreteren van toonhoogte, tonaliteit, timing, timbre en luidheid. Er is echter geen verband tussen hun leerprestaties en hun zangvaardigheden. Wel kunnen meisjes gemiddeld beter intoneren dan jongens.

Lees het volledige bericht op de site van de Open Universiteit.