De Nederlandse economie behoort tot de internationale koplopers op het gebied van innovatie en inclusiviteit, maar laat steken vallen op het gebied van duurzaamheid. Dat blijkt uit het Future of Growth Report 2024 van het World Economic Forum (WEF). Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School van de UvA is partner van het WEF en verzamelde de gegevens voor Nederland. Prof. dr. Henk W. Volberda, licht de meest opvallende conclusies toe.

Volberda: “De afnemende biodiversiteit, de grote jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen (10 miljard ton per hoofd van de bevolking over een periode van 100 jaar), de beperkte consumptie van hernieuwbare energie (10,8% van totale energie consumptie), het beperkte aantal groene octrooien (gericht op verduurzaming), en substantiële fossiele subsidies ( $1.364,0 per hoofd van de bevolking) zijn grote barrières voor duurzame groei.”

Lees het volledige bericht op de site van de UvA.

Bron: WEF Future of Growth Report 2024, Amsterdam Business School