Hersencellen communiceren niet alleen door via synapsen signalen af te vuren naar elkaar. Ze informeren elkaar ook via kleine eiwitten, zogeheten neuropeptiden. Over de precieze werking en functie van dit alternatieve hersennetwerk is nog weinig bekend. Maar dat kan gauw veranderen nu neurobiologen, onder meer van het Leuven Brein Instituut, het netwerk alvast bij de rondworm C. elegans in kaart hebben gebracht.

Een voordeel van communicatie via neuropeptiden is dat een verzender-neuron andere neuronen langdurig kan activeren. Dat is een verschil met de synaptische signaaloverdracht, die op een veel kortere tijdspanne werkt. Een ander verschil is dat verzender- en ontvanger-neuronen niet fysiek met elkaar verbonden hoeven te zijn.

De samenstelling van de eerste overzichtskaart van het neuropeptide-netwerk is een mijlpaal, vergelijkbaar met de eerste kartering van het synaptische hersennetwerk, bijna veertig jaar geleden – eveneens bij C. elegans.

Lees het hele bericht op de site van de KU Leuven.