Nivja de Jong, hoogleraar Tweedetaalverwerving en didactiek aan de Universiteit Leiden, heeft een droomproject: out of the box vreemdetalenonderwijs op de middelbare school.

“Geredeneerd vanuit het belang van de leerling, ligt het voor de hand de buurtalen Frans en Duits een plek te geven, en bijvoorbeeld ook Spaans als grote (Europese) taal. Ondanks globalisatie is de kans het grootst dat leerlingen in hun toekomstige werk en sociale leven vooral Europese contacten zullen hebben. Maar naast het leren van talen die mogelijk voor grotere economische kansen zullen zorgen, zoals vaak bepleit voor Frans en Duits, is de sociale welvaart van Nederland volgens mij van groter belang. En daarom zou het ideale toekomstige talenonderwijs ook buurttalen aanbieden. Leerlingen zijn buren en vrienden met leerlingen uit verschillende culturen, met verschillende taalachtergronden. Zo zijn in veel buurten in Nederland Arabisch, Turks, Marokkaans (Berbers), of Chinees meer gehoord dan bijvoorbeeld Duits. Dus in mijn droom hebben buurttalen op school evenveel status en worden even vaak aangeboden als de Europese (buur)talen. Op scholen in het oosten van het land zal er ook gekozen kunnen worden voor Nedersaksisch, in het zuiden voor Limburgs, en in Friesland voor Fries.”

Lees hier het hele antwoord van De Jong op ‘de jaarlijkse vraag’ – en alle 88 andere antwoorden.

Foto: Anna Loh