Met het gebruik van AI-modellen als ChatGPT is het creëren van tekstuele content makkelijker dan ooit. Deze informatie klopt lang niet altijd, maar kan wel heel overtuigend worden gebracht. Hoogleraar Cognitie, communicatie en argumentatie Jean Wagemans pleit voor onderzoek naar de factoren die maken dat mensen dingen voor waar aannemen. ‘We moeten begrijpen waarom mensen bepaalde argumenten geloven.’

‘De dilemma’s waar we nu met large language models als ChatGPT tegenaan lopen, zie je ook terug in de geschiedenis van de retorica,’ vertelt Wagemans. ‘Plato waarschuwde destijds voor de sofisten, omdat zij mensen konden overtuigen zonder inhoudelijke kennis te hebben. Nu zou je kunnen stellen dat iedereen een eigen sofist in huis heeft met tools als ChatGPT. Met één druk op de knop genereer je een overtuigende tekst over iets waar je misschien helemaal geen verstand van hebt.’

Vanuit zijn nieuwe leerstoel, die hij sinds oktober 2023 bekleedt, onderzoekt de hoogleraar hoe de manier waarop mensen communiceren is veranderd. Ook besteedt hij aandacht aan de vraag welke factoren een rol spelen bij het overtuigen van mensen om iets te geloven. Hij ontwikkelde daartoe een Periodic Table of Arguments, waarin de eigenschappen van verschillende typen argumenten heel nauwkeurig worden beschreven.

Lees het hele stuk op de site van de UvA.

Periodiek systeem van de argumenten
Deel via: