Op 27 juli 2023 publiceerde het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) een overzicht over meldingen van zorgfraude. Dit beeld is onthutsend, vindt André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law. Het is tijd voor meer ingrijpende maatregelen zo schrijft Den Exter in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad. Volgens hem zou het systeem van persoonsgebonden budget (pgb), waarbij de verzekerde zijn eigen zorggeld kan besteden en zo maximale behandelingsvrijheid geniet, moeten worden afgeschaft. Een uitzondering zou moeten worden gemaakt voor pgb-zorg in de familiesfeer.

Uit de cijfers van het IKZ blijkt dat er een lichte daling van fraudemeldingen zichtbaar is vergeleken met vorig jaar, toch “blijven de maatschappelijke kosten onverantwoord hoog”, volgens Den Exter. “Hoogste tijd voor ingrijpende maatregelen dus. Een daarvan betreft de afschaffing van het persoonsgebonden budget. Deze verworvenheid biedt maximale keuzevrijheid aan verzekerden om zelf zorg in te kopen, veelal bij zelfstandig werkende zorgondernemers. Maar keuzevrijheid heeft zijn prijs, het risico op te hoge of onterechte declaraties en daarmee het weglekken van publiek geld in de zakken van zorgondernemers is simpelweg te groot.” Zorgondernemers die misbruik maken van zorggeld, noemt Den Exter zorgcowboys.

Lees verder op de site van de EUR.

Follow The Money heeft een apart dossier over zorgfraude, de fraude in Nederland met de meeste meldingen.