De kracht van ideeën

In mijn kleine hoek van de geschiedenis zijn de laatste jaren ideeën als drijfveer van individuen en groepen geherwaardeerd. Ik werk hoofdzakelijk over de Late Oudheid, de overgangsperiode van Oudheid naar Middeleeuwen tussen ongeveer 300 en 800 n. Chr. Dit…

 

Peter Van Nuffelen is onderzoeksprofessor binnen de Vakgroep Geschiedenis van de UGent. Zijn onderzoek focust op de Late Oudheid, meer bepaald op historiografische, religieuze en culturele ontwikkelingen tussen 300 en 800 na Christus: hoe interpreteren geschiedschrijvers de verbrokkeling (Westen) en…

 

Met “Augmented Reality”-technologie (AR) wordt over onze waarneming van de fysieke wereld virtuele inhoud geprojecteerd. We gebruiken daarvoor speciale apparatuur, zoals een smartphone of “smart glasses” om met virtuele beestjes zoals in Pokémon GO te spelen. In principe kan de…

 

Anton Nijholt

Anton Nijholt is emeritus professor Human Media interaction van de Universiteit Twente. Hij studeerde af aan de Technische Universiteit Delft, promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en vervulde posities aan universiteiten in binnen- en buitenland. Hij publiceert wetenschappelijke artikelen over…

 

Ruim 35 jaar geleden begon ik met een onderzoek naar de opkomst van logistiek in Nederland. Het rapport kreeg de toepasselijke naam ‘Nederland ingeschakeld’ (1986). Hierin werd de positie van verschillende vervoersmodaliteiten beschreven en de beïnvloeding daarvan door nieuwe inzichten…

 

Kees Machielse (1960) studeerde bouwkunde, met specialisatie regionaal economische ontwikkeling, aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft gewerkt als onderzoeker bij TNO en is senior beleidsmedewerker economie geweest bij de gemeente Rotterdam. Daarna heeft hij tien jaar een middelgroot advies-…

 

Anders denken: ja en neen

De laatste vier jaar werk ik vanuit de Vrije Universiteit Brussel en de Radboud Universiteit in Nijmegen met een team van juristen en informatici aan ICT in het recht, oftewel de inzet van ‘legal tech’ in de rechtspraktijk. Ik noem…

 

Mireille Hildebrandt is hoogleraar ‘Interfacing Law and Technology’ aan de Vrije Universiteit Brussel en hoogleraar ‘Smart Environments, Data Protetion and the Rule of Law’ aan de Radboud Universiteit. Zij ontving een Advanced Grant van de European Research Council (ERC) voor…

 

China

Het werk dat me als historicus van de culturele relaties tussen China en Europa in de zeventiende en achttiende eeuw het meest tot nadenken heeft aangezet, is Unfabling the East: The Enlightenment’s Encounter with Asia (2018) van de Jürgen Osterhammel.…

 

Nicolas Standaert behaalde zijn doctoraat in Chinese talen en culturen aan de Universiteit Leiden, studeerde ook filosofie en theologie in Shanghai, Parijs en Taipei. Hij is Professor Sinologie aan de KU Leuven. Hij was onderzoeker in Princeton en gasthoogleraar in…

 

In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in 2022 publiceerde The New York Times meerdere artikelen over desinformatie. Onbetrouwbare informatie omvatte onder andere onwaarheden over politieke kandidaten en samenzweringstheorieën over de Covid-19 pandemie en de presidentsverkiezingen van 2020. De zorg…

 

Ruud Janssens

Ruud Janssens is hoogleraar Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisaties zijn de geschiedenis van het Amerikaanse buitenland- en defensiebeleid. Hij is nu bezig met een onderzoek naar toekomstplanning in de Verenigde Staten tussen 1930 en 1970. Eerder was…

 

Dat is niet omdat ik van mening veranderd ben over het klimaat. Ik heb nu eenmaal, om met Willem Frederik Hermans te spreken, ‘de geologische blik op de geschiedenis’. Ik kan de recente hittegolven, overstromingsrampen en catastrofale droogten alleen maar…

 

Salomon Kroonenberg ( 1947) is geoloog. Hij was tot 2009 hoogleraar in de toegepaste geologie aan de TU Delft. Hij is schrijver van onder meer de boeken De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar en De Binnenplaats van Babel – Het raadsel…

 

Kunstmatige intelligentie

Als neuroloog houd ik me niet zo bezig met intelligentie en al helemaal niet met kunstmatige intelligentie. Dat is namelijk een onderwerp voor echt intelligente mensen. Maar een bericht in de Washington Post van 22 juli 2022 zette me aan…

 

Berry Kremer

Prof. dr. H.P.H. Kremer, is neuroloog en afdelingshoofd Neurologie aan het UMCG. Zijn aandacht gaat met name uit naar neurodegeneratieve ziekten, in het bijzonder de ziekte van Huntington en spinocerebellaire ataxie.

 

Het knelt in de zorg. Werkplezier staat onder druk, personeel wordt steeds schaarser en de zorguitgaven stijgen tot grote hoogte. Als we niets doen, dreigt de manier waarop we nu gezondheidsvragen beantwoorden vast te lopen. We moeten in transitie komen.…

 

Jan Kremer

Jan Kremer is hoogleraar zorg en samenleving in het Radboudumc. Hij is van oorsprong gynaecoloog, maar nu vooral actief als lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, toezichthouder bij OLVG en Ksyos en als speciaal gezant passende zorg bij…

 

Xander Koolman is hoogleraar Gezondheidseconomie en voorzitter van de sectie Gezondheidseconomie bij de afdeling Ethiek, Bestuur en Samenleving, School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Marinus van IJzendoorn was tot aan zijn emeritaat hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden en is visiting professor aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en  aan de University of London. 

 

Planologie reageert sterk op maatschappelijke turbulentie. Daardoor verandert ze ook voortdurend van karakter. De mate van democratisering van de samenleving werd bijvoorbeeld bepalend voor de manier waarop inspraak wordt geregeld. De term ‘inspraak’ dateert van de jaren ’70 en hield…

 

Zef Hemel

Zef Hemel is houder van de Abe Bonnema-leerstoel aan de TU Delft en de Rijksuniversiteit Groningen. Hemel (1957) is planoloog. Van 2012 tot 2022 bezette hij de Wibaut-leerstoel voor Grootstedelijke Vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. Hemel studeerde sociale geografie…

 

De vraag lijkt eenvoudig maar ze is het niet. Mocht ik ze letterlijk nemen – “waar?” – zou mijn antwoord een bepaalde plaats moeten aanduiden; vervolgens of ik op die plaats anders ben gaan denken dan op eerdere plaatsen. Tot…