Killer robots? Zelfschietende drones? Het vermoeden bestaat dat in Libië al een autonoom wapensysteem is gebruikt. Maar regulering is er nog steeds niet. Promovenda Taís Blauth doet onderzoek naar de juridische en ethische vragen die deze wapens oproepen.

Binnen VN-verband wordt al jaren en jaren gesproken over het reguleren van de autonome wapensystemen, maar nog altijd is een internationaal akkoord buiten bereik, vertelt Blauth. (…) ‘Begin november’, vervolgt Blauth, ‘heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin voor het eerst wordt gezegd dat het noodzaak is dat de internationale gemeenschap de uitdagingen rondom autonome wapensystemen adresseert. Maar zelfs zo’n resolutie kreeg nog vijf stemmen tegen: van Rusland, Belarus, India, Mali en Niger. Ook waren er acht onthoudingen, inclusief China, Israël en Turkije.’ De NAVO-landen, waaronder Nederland, ondertekenden de resolutie wel. Maar dat betekent niet dat deze landen tegen autonome wapensystemen zijn. Het kabinet Rutte II schreef in een Kamerbrief in 2016 dat autonome offensieve wapens een onderdeel zijn van een ‘blijvend technologisch hoogwaardige Nederlandse krijgsmacht’.

Lees het hele stuk op de site van de RUG.