Op donderdag 30 november 2023 heeft de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het boek ‘Capitalism Reconnected. Toward a Sustainable, Inclusive and Innovative Market Economy in Europe’ in ontvangst genomen uit handen van de auteurs Jan Peter Balkenende (emeritus-hoogleraar Erasmus School of Law/Erasmus School of Economics) en Govert Buijs (hoogleraar filosofie aan de VU Amsterdam).

Het boek is de uitkomst van een brede consultatie van internationale economen, een denktank van jonge economen, wetenschappelijke bureaus van politieke partijen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In de afgelopen jaren zijn veel schaduwzijden van het kapitalisme zichtbaar geworden: ecologische uitputting, hardnekkige ongelijkheid, financialisering, korte termijn denken en nieuwe machtsconstellaties rond grote bedrijven. Tegelijk is er veel nieuw denken op gang gekomen over een betere inrichting van de markteconomie van morgen en overmorgen.

Balkenende en Buijs trachten de belangrijkste inzichten van dit nieuwe denken bij elkaar te zetten en plaatsen de vernieuwing van de economie in de bredere context van maatschappelijke, geopolitieke en geo-economische ontwikkelingen.

Lees verder op de site van de EUR.

Deel via: