Rinie van Est, onderzoekscoördinator voor het Rathenau Instituut, heeft een droomproject: democratische instituties om snel, rechtvaardig en duurzaam te handelen in een conflictrijke samenleving.

“Snel, rechtvaardig en duurzaam handelen in een conflictrijke samenleving vraagt om adequate participatie en instituties. Ten eerste dienen instituties te zorgen voor een gelijk kennisspeelveld, zodat ook bij controversen een goed democratisch gesprek tussen goed geïnformeerde tegenstanders mogelijk blijft en maatschappelijke stilstand wordt voorkomen. Daarnaast zijn er instituties nodig die er voor zorgen dat de maatschappelijke dialoog de politieke besluitvorming kan voeden. Ik wil op zoek naar praktische voorbeelden van dergelijke democratische instituties in het buitenland en onze eigen politiek-maatschappelijke geschiedenis. Zicht daarop is noodzakelijk om onze democratie tijdig aan te passen aan de grote ecologische, sociaal-politieke en technische uitdagingen van de 21ste eeuw.”

Lees hier het hele antwoord van Van Est op ‘de jaarlijkse vraag’ – en alle 88 andere bijdragen.

medewerker van het Rathenau Instituut