Om duurzame landbouwsystemen te kunnen opzetten, moeten beleidsmakers en boeren factoren gaan afwegen op verschillende ruimtelijke schalen. De nadruk bij alternatief landbouwbeleid ligt nog te veel op productie en te weinig op sociaaleconomische of ecologische factoren. Bovendien is het van belang om onzekerheden in uitkomsten te erkennen.

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR), het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de ‘Alliance of Bioversity International & CIAT’ analyseerden het grote aanbod aan landbouwmodellen. Ze concluderen dat de modellen te zeer gericht zijn op productie en dat aandacht voor het belang van de natuur en sociaal-culturele opbrengsten achterblijft. De meeste analyses richten zich op individuele bedrijven of regio’s en niet op meerdere ruimtelijke schalen tegelijkertijd.

Lees het hele bericht op de site van de WUR.