Floor Alkemade is hoogleraar Economie en Bestuur van Technologische Innovatie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Haar belangrijkste expertisegebieden zijn innovatie, cleantech en duurzaamheid. Het onderzoeksdoel van Floor is het identificeren van de algemene en locatiespecifieke mechanismen die leiden tot succesvolle innovaties op het gebied van duurzaamheid. Samen met een groep promovendi gebruikt Floor datagestuurde en simulatiebenaderingen om innovatie voor duurzaamheid op verschillende schaalniveaus te analyseren.

In de Beste ID-podcast vertelt ze over non-lineaire processen, social tipping points en haar droom dat haar onderzoeksgebied haar over tien jaar niet meer nodig heeft.

Bekijk de podcast hier.