Ton Wilthagen, hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan Tilburg University, heeft een droomproject. In het kort:

Het idee is een experiment op te zetten van een ‘stigmavrije regio’ in een of meer arbeidsmarktregio’s. In de betreffende regio’s gaan we met een multidisciplinair team als nulmeting eerst onderzoeken hoeveel mensen problemen hebben om op de arbeidsmarkt te komen en welke rol negatieve beeldvorming en discriminatie daarbij spelen. Vervolgens roepen we deze regio’s uit tot stigma-vrije regio, waarbij we regio-breed met politieke partijen, bedrijven, instellingen, UWV, gemeenten, uitzendbureaus, scholen en andere organisaties afspreken, dat iedereen die buiten de arbeidsmarkt staat en belangstelling toont voor een vacature of stage voortaan wordt uitgenodigd. Elk jaar wordt onderzocht in welke mate de regio stigmavrij is en blijft en wat daartoe verder nog nodig is.

Lees het hele droomproject, Wilthagens antwoord op ‘de jaarlijkse vraag’, hier.

Deel via: