De druk op verandering van onze economie neemt toe. Afgelopen zomer was de heetste zomer in 120.000 jaar. Ook put de wereldeconomie grondstoffen in een rap tempo uit. Daarmee neemt ook de druk toe op ondernemingen om hun activiteiten af te stemmen op deze planetaire grenzen. In zijn proefschrift Richting sociale en ecologische corporate governance: een theoretische analyse van de positie van het bestuur in het Nederlandse ondernemingsrecht pleit Roy Heesakkers, promovendus aan Erasmus School of Law, voor een fundamentele hervorming van het ondernemingsrecht die bijdraagt aan een transitie naar een meer duurzame en inclusieve economie.

In veel rechtsgebieden is oog voor deze noodzaak tot verandering. In toenemende mate geldt dat ook voor het ondernemingsrecht. Zo legt Europese wetgeving steeds verdergaande verplichtingen op aan grote Europese ondernemingen om hun klimaatplannen te publiceren en onderzoek te doen naar misstanden in hun globale waardeketen. “Echter, om ondernemingen te helpen daadwerkelijk van koers te veranderen is meer fundamentele hervorming van het ondernemingsrecht noodzakelijk”, aldus Heesakkers. “Zonder fundamentele hervorming van het ondernemingsrecht blijven ondernemingen de winst-gedreven, aandeelhouders-georiënteerde motoren van groei waartoe ze oorspronkelijk via het ondernemingsrecht ontworpen zijn.”

Lees het bericht op de site van de EUR.

Beeld: EUR