Op 3 september 1967 koos de Zweedse regering ervoor om een nieuwe wet in werking te laten treden op basis waarvan al het verkeer ineens rechts moest gaan rijden, ondanks dat de Zweden daar nog onvoldoende op waren voorbereid. Die te snelle inwerkingtreding zorgde voor massale files en botsingen (zie foto). Binnenkort zal in ons land misschien hetzelfde gebeuren als de #Omgevingswet van kracht wordt. Voor die wet lijkt men immers ook nog niet volledig klaar te zijn, waardoor – net als in Zweden – ongelukken en vertragingen op de loer liggen.

Om vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen, deel ik hieronder alvast – als een soort verkeersregelaar – drie versnellingstips met betrekking tot de nieuwe onteigeningsprocedure. Deze wenken zijn geïnspireerd op de adviezen die in Zweden werden gegeven om de verkeerschaos te beperken.

𝗩𝗲𝗿𝘁𝗿𝗲𝗸 𝘇𝗼 𝘃𝗿𝗼𝗲𝗴 𝗺𝗼𝗴𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸. Voor overheden is van belang dat zij onder de Omgevingswet reeds kunnen starten met hun onteigeningsreis als er nog slechts een ontwerp planologisch besluit voor het project is. Op dat moment kan er al een ontwerp onteigeningsbeschikking ter inzage worden gelegd. Er moet immers pas een vastgesteld planologisch besluit zijn als er een definitieve onteigeningsbeschikking wordt genomen. Door eerder te vertrekken, kunnen latere vertragingen worden opgevangen.

𝗟𝗲𝗴 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗼𝗻𝗻𝗼𝗱𝗶𝗴𝗲 𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗮𝗳. Als overheden vertraging willen voorkomen, moeten zij de overbodige rit naar de rechtbank voor een schikkingszitting achterwege proberen te laten. Die zitting moet onder de Omgevingswet in beginsel plaatsvinden voordat er taxateurs worden benoemd die een advies geven over de schadeloosstelling. Mijn vermoeden is echter dat niemand iets heeft aan zo’n zitting. Het is namelijk een illusie om te denken dat een rechter – die in de regel niet beschikt over taxatiekennis – partijen even in 1,5 uur tijd tot elkaar kan brengen als het gaat om de waarde van een perceel.

𝗟𝗲𝘁 𝗴𝗼𝗲𝗱 𝗼𝗽 𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗴𝗲𝗲𝗿 𝘀𝗻𝗲𝗹. Tijdens de onteigeningsreis moeten overheden snel schakelen als een grondeigenaar bedenkingen naar voren brengt bij de rechtbank. De termijn voor de rechtbank om uitspraak te doen over de onteigening begint namelijk te lopen na ontvangst van het verweerschrift. Door snel te reageren, wordt vertraging voorkomen.

Wilt u meer tips, lees dan mijn wetenschappelijke publicatie in de laatste editie van het Tijdschrift voor Bouwrecht. In dit artikel ga ik ook in op veranderingen die voor #taxateurs van belang zijn en op de nieuwe mogelijkheden voor projectontwikkelaars om te onteigenen.

De belangrijkste Zweedse verkeerstip die is gegeven na de invoering van rechts rijden, staat overigens niet in mijn publicatie: no matter who’s right, be sure te be left.

#grondverwerving#onteigening#gemeente#waterschap#provincieRijkswaterstaat