Onderzoekers van Agro Food Robotics ontwikkelen een camerasysteem om de schade aan vissen op te sporen en te classificeren met behulp van spectrale camera’s en kunstmatige intelligentie (AI). Het project beoogt de ontwikkeling van een techniek om de overlevingskans van ongewenste bijvangst (discards) te voorspellen.

Het project is een vervolg op een groter onderzoek met als doel de visserij zodanig te verbeteren dat de gebruikte vistechnieken de stress en schade aan de vis minimaliseren, zodat er minder vis sterft tijdens het vangstproces.

“Dit is een van de vuilste, zoutste en schokkerigste plaatsen ter wereld, en die zijn alle drie ellendig voor camera’s. Dus veel van ons onderzoek is nu gericht op het vinden van een manier om ons systeem aan boord van een schip te brengen zonder dat het meteen uit elkaar valt,” legt Agro Food Robotics spectroscopie-expert Joseph Peller uit op de site van de WUR.

Een spectroscoop is een instrument om het elektromagnetisch (licht)spectrum te bestuderen en om via dat spectrum eventueel de samenstelling van materialen te bepalen.

Klassieke spectroscoop waarmee Gustav Kirchhoff het samengestelde karakter van de Natrium D-lijn (een van de Fraunhoferlijnen) bestudeerde