Marin Kuijt, promovendus aan de Amsterdam School for Historical Studies (ASH) van de Universiteit van Amsterdam, heeft een prangende vraag: hoe hebben olie- en gaswinning Nederland en de koloniën gevormd?

“Als we nu aan de twintigste eeuw denken komen thema’s als verzuiling, de verzorgingsstaat en kolonialisme al snel naar boven. Maar hoe de mens in deze tijd ook de natuur en het klimaat begon te veranderen, staat nog niet voldoende op de historische radar. Hoe dieper we in de klimaatcrisis terecht komen, hoe belangrijker dit thema zal worden en hoe onbelangrijker de thema’s zullen lijken die nu bovenop de agenda staan. Dit project zal laten zien dat extractie overal was in het Nederlandse rijk – het was een motor van de Nederlandse geschiedenis.

Lees hier het hele antwoord van Kuijt op ‘de jaarlijkse vraag’.