Lector Dr. Ellen Weerman hield op 2 februari 2023 haar inaugurele rede met als titel: ‘Klimaatrobuuste landschappen: hoe krijgen we de veerkracht terug in het landschap?’ Het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen is een gezamenlijk L.INT lectoraat van de HAS green academy en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Het doel is het verbinden van landbouw en natuur. 

De rede is hier te zien (van 12:50 tot 1.08:00): https://www.youtube.com/watch?v=4gUt6wEwpSk.

Tekening: Wim Dasselaar