Wat te doen met migranten die een misdaad hebben gepleegd, maar worden bedreigd in hun land van herkomst? Een zeer moeilijke vraag, volgens Julia Zomignani Barboza, onderzoeker bij het Centrum voor Onderzoek naar Fundamentele Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek gaat in op de complexiteit van het reguleren van de situatie van migranten die risico lopen op mensenrechtenschendingen in hun thuisland, maar die ook misdaden hebben gepleegd of als gevaarlijk worden beschouwd voor hun gastgemeenschappen.

Dr. Zomignani Barboza is actief betrokken bij verschillende door de EU gefinancierde projecten, gericht op mensenrechten en de juridische uitdagingen rondom migratie. “Mijn promotieonderzoek richt zich specifiek op de ingewikkelde situaties waarin migranten niet kunnen worden teruggestuurd naar hun thuisland vanwege het risico op ernstig letsel, ondanks dat ze misdaden hebben gepleegd in hun gastland,” zei Zomignani Barboza. “In wezen verliezen migranten die misdaden hebben gepleegd vaak hun vergunning en worden ze mogelijk gedeporteerd. Maar wanneer deze migranten niet kunnen worden teruggestuurd vanwege risico’s in hun thuisland, staan overheden voor ​ een juridische en ethische uitdaging.” Verschillende landen hanteren uiteenlopende benaderingen. “Zo plaatst Australië zulke migranten in detentie met onbepaalde duur, terwijl België hen toestaat te blijven, maar als irreguliere migranten zonder het recht om te werken. Canada stelt strikte voorwaarden, en staat hen toe te blijven onder nauwlettend toezicht,” zegt Zomignani Barboza. Ze formuleerde enkele aanbevelingen.

Lees het hele stuk op de site van de VUB.

Beeld: VUB
Deel via: