Kunnen mensen aanvoelen waar het noorden is, door middel van zogenoemde magnetoreceptie? Die vraag intrigeert masterstudent Björn Keyser (Media Technology, Universiteit Leiden) zo erg dat hij een crowdfundingsactie heeft opgezet om dit samen met het California Institute of Technology te onderzoeken.

Veel dieren hebben een zintuig waarmee ze intuïtief het magnetisch veld van de aarde waarnemen om te navigeren. Lang werd gedacht dat mensen dit waarnemend vermogen niet bezitten, maar de laatste jaren is daar verandering in gekomen. Zo hebben onderzoekers magnetisch celmateriaal (magnetiet) in hersenen gevonden. Ook zijn veranderingen in hersenactiviteit waargenomen in reactie op veranderingen in het magnetisch veld van de aarde. Deze bevindingen suggereren dat ook mensen in staat zijn tot magnetoreceptie, maar dat dit zintuig inactief is.

Björn wil dit ‘verloren’ zintuig gaan trainen, net zoals mensen met hersenletsel soms een zintuig opnieuw leren gebruiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘sensorische substitutie’. Björn: ‘Dit houdt in dat zintuiglijke informatie van een bepaald zintuig als het ware wordt gevoed aan een ander zintuig. Zo’n training wordt bijvoorbeeld gebruikt bij mensen die niet meer goed kunnen balanceren. Zintuiglijke informatie die normaal binnenkomt in het evenwichtsorgaan, wordt dan gevoed via een apparaat op hun tong. Op die manier leren de patiënten opnieuw om te balanceren, waarna ze het ook kunnen zonder dit apparaat.’

Lees het hele bericht op de site van de Universiteit Leiden.

Beeld: Youtube.
Deel via: