Om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden, moeten we de uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) in de lucht verminderen. Een studie onder leiding van onderzoekers van het International Institute of Social Studies (ISS), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en de Universiteit van Barcelona (UB) suggereert dat we wereldwijd het gebruik van de meeste kolen-, gas- en oliebronnen moeten vermijden.

Dit onderzoek, onlangs gepubliceerd in Nature Communications, introduceert een wereldkaart die laat zien welke oliereserves het beste onaangeroerd kunnen blijven om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken. Het artikel is mede geschreven door ISS professoren Lorenzo Pellegrini en Murat Arsel.

Om binnen de grens van 1,5°C te blijven, moeten we stoppen met het zoeken naar nieuwe gebieden met fossiele brandstoffen, de ontwikkeling van bestaande reserves stopzetten en een groot deel van de huidige winningsprojecten stopzetten. De auteurs benadrukken de dringende noodzaak van actie van overheden, bedrijven en individuen om over te stappen op schonere energiebronnen en te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Ze roepen ook op tot grote investeringen in hernieuwbare energie en strikte regelgeving om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken.

Lees het hele bericht op de site van de EUR.

PELLEGRINI, L., ARSEL, M., MUÑOA, G. ET AL. THE ATLAS OF UNBURNABLE OIL FOR SUPPLY-SIDE CLIMATE POLICIES. NAT COMMUN 15, 2318 2024.