De laatste jaren zijn diverse studies verricht naar de effecten van aandacht voor de natuur op ons welbevinden. Een eerste systematische review (overzichtsstudie) aan de Universiteit Twente laat zien dat deelnemers in het algemeen significant meer welbevinden ervaren in vergelijking met controlegroepen. Ze ervaren meer subjectief geluk en ze kunnen beter richting geven aan hun leven. ‘Het interessante is dat het om relatief eenvoudige oefeningen gaat, die iedereen direct kan toepassen’, benoemt prof. Ernst Bohlmeijer, hoogleraar mentale gezondheid en eindverantwoordelijk voor de overzichtsstudie.

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen waarom het observeren van natuur tot meer geluksgevoel en mentaal welbevinden leidt. Extra aandacht geven aan positieve dingen in het leven leidt in het algemeen tot een toename van positieve gevoelens. En positieve emoties zijn essentieel voor ons welzijn en ons vermogen tot adaptatie. Juist de natuur kan emoties als ontzag, kalmte, blijdschap en verwondering oproepen. Een bekende theorie veronderstelt dat mensen van nature een verwantschap hebben met de natuur. Door contact met de natuur ervaren mensen een gevoel van verbondenheid dat ons blij maakt. Contact met de natuur zou daarom ook kunnen bijdragen aan vermindering van angst en toename van vertrouwen.

Lees het hele stuk op de site van de TU Twente.

Deel via: