De rijksoverheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) stijgen tussen 2022 en 2023 met 1,4 miljard euro naar 9,1 miljard euro. Dat is een forse stijging van 18%. In 2024 loopt dit verder op naar 9,5 miljard euro (+4%). Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Rathenau Instituut.

De toename is grotendeels toe te schrijven aan het Nationaal Groeifonds en aan de stijging in de onderzoeksuitgaven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het Nationaal Groeifonds is bedoeld om bij te dragen aan economische groei op langere termijn. De stijging in de onderzoeksuitgaven van het ministerie van OCW komt vooral tot uitdrukking in een toename van de institutionele financiering van universiteiten besteed aan onderzoek. Daar komt naar verwachting 0,4 miljard euro bij: van 3,4 miljard euro in 2021 tot 3,8 miljard euro in 2023 (+12%).

In het rapport Totale investeringen in wetenschap en innovatie (TWIN) 2021-2027 beschrijft het Rathenau Instituut de ontwikkeling van overheidsuitgaven voor R&D en innovatie over de jaren 2021 tot en met 2027.

Meer over het rapport en het rapport zelf is te vinden op de site van het Rathenau Instituut.

Deel via: