Rijk interview met hoogleraar Fysische Metaalkunde Maria Santofimia Navarro op de site van de TU Delft.

‘Wat wij in het lab doen, is eigenlijk een soort alchemie,’ lacht Santofimia terwijl ze beschrijft hoe ze met haar team werkt aan het ontwerp van een nieuwe soort staal. ‘We zorgen dat een bepaalde microstructuur ontstaat door te kiezen voor een specifieke chemische samenstelling en hittebehandeling. Dat niveau van controle was in het verleden onmogelijk.’

Staal is een legering van ijzer en koolstof, met andere elementen. Santofimia: ‘Als je staal onder een microscoop bekijkt, zie je geen continuüm, maar een microstructuur. Die microstructuur wordt gevormd door aggregaten die we “korrels” (grains) noemen. Die korrels lijken een beetje op cellen in natuurlijke weefsels, maar het zijn in feite kristallen en precipitaten met verschillende atoomstructuren en vormen, bijvoorbeeld rond of ellipsvormig. Ook verschillen ze in omvang, samenstelling en oriëntatie. Aan de hand van zowel de chemische samenstelling van het staal als het soort hittebehandeling kunnen we die microstructuur wijzigen en verschillende soorten staal produceren met verschillende eigenschappen.’

Ze vertelt over haar promotie, ‘groen’ staal en het recycelen van staal:

“Volgens mij is het van groot belang om te kijken naar de hele levenscyclus van staal, dus de productie, de verwerking, de toepassing en de recyclemogelijkheden, en om er met de industrie voor te zorgen dat staal duurzamer wordt in al die fases. Daar wil ik me in de toekomst meer op gaan richten. Tot nu toe heb ik gekeken naar individuele duurzaamheidsaspecten in de verwerking en toepassing van staal, maar nu wil ik op zoek gaan naar een holistischer aanpak.”

Steel material. Free public domain CC0 photo.