“De omvolkingsretoriek van extreemrechts is een gif dat zowel het samenleven bemoeilijkt als de ontwikkeling van Vlaanderen afremt. Het verandert de diversifiëring niet, maar maakt het samenleven wél moeilijker. Een ander en meer humaan discours is nodig als tegengewicht voor het populistische en polariserende discours over migratie. (…)

Extreem-rechts domineert steeds meer de taal waarin we over migratie en diversiteit spreken. Hun polariserende framing wordt ook in de media te gemakkelijk overgenomen. (…) Zelfs in lichtere vormen is die groeiende polarisatie rond diversiteit problematisch. De ‘andere’ wordt steeds vaker ontmenselijkt. Als het over asielzoekers gaat, tolereren en organiseren we al drie jaar lang een opvangcrisis: we zijn het ‘normaal’ gaan vinden dat meer dan 3000 mensen vandaag op straat moeten leven omdat hun recht op opvang wordt ontzegd. ”

Lees het hele stuk op de site van Knack.