Sociologen dr. Kjell Noordzij, prof.dr. Willem de Koster en prof.dr. Jeroen van der Waal van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben de prestigieuze BJS Prize gewonnen voor hun artikel A revolt of the deplored? The role of perceived cultural distance in the educational gradient in anti-establishment politics.

n het prijswinnende artikel ontwikkelen en toetsen Noordzij, De Koster en Van der Waal een nieuwe verklaring voor waarom praktisch opgeleiden vaker ontevreden zijn met de politiek dan theoretisch opgeleiden. Deze opleidingskloof kenmerkt veel liberale democratieën, waaronder Nederland, maar wordt niet goed begrepen: bestaande verklaringen die betrekking hebben op politieke kennis en economische positie kunnen deze kloof niet volledig verklaren.

In hun studie laten de auteurs zien dat praktisch opgeleiden een grotere afstand voelen tot de leefwereld van politici, en dat zij op zich neergekeken voelen door politici. Met behulp van unieke representatieve data tonen de auteurs aan dat deze ervaren culturele afstand belangrijker is dan de conventionele verklaringen voor het begrijpen van de opleidingsverschillen in politiek wantrouwen, populistische opvattingen en rechts-populistisch stemmen.

Artikel op de site van de EUR, met link naar het wetenschappelijke artikel.

NRC had in maart al een interview met Noordzij over de toon van BBB in dezen.