Waarom worden de VN-beginselen die veilige en legale migratie moeten waarborgen zo selectief toegepast? Die vraag stellen migratieonderzoekers zich terwijl ze zich verdiepten in de praktijken van EU-landen ten aanzien van aankomst en vertrek van migranten. Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat bepaalde mensen meer rechten hebben dan andere en de bescherming van veel mensen sterk ontoereikend is. Volgens de onderzoekers overbrugt de nieuwe EU-migratiedeal deze hiaten op geen enkele manier. Om overheden bij te staan bij het inrichten van migratiegovernance die in lijn is met universele beginselen, ontwikkelden zij een speciale beleidstool.

Wat komt er kijken bij een ideaal kader voor migratiegovernance? In het internationale project AdMiGov, dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie, is een analyse gemaakt van de belangrijkste gebieden van migratiegovernance en de meest dringende problemen die zich in de praktijk voordoen. In totaal 54 onderzoekers werkten ruim 5 jaar in 15 landen binnen en buiten Europa om te analyseren hoe overheden omgaan met de aankomst en terugkeer van migranten en met tijdelijke migratie.

“We kunnen alleen maar concluderen dat er grote hiaten zijn in het aanpakken van de behoeften van vluchtelingen en migranten in alle gebieden die we hebben onderzocht”, aldus politicoloog en coördinator van het project Anja van Heelsum. “De lidstaten zijn alleen maar bezig met voorkomen dat ongewenste immigranten de EU binnenkomen. Het respecteren van de mensenrechten is helemaal uit beeld geraakt.” Van Heelsum waarschuwt dat als de grondrechten niet worden gerespecteerd voor bepaalde mensen, dit gemakkelijk een glijdende schaal wordt waar uitsluitingen de norm worden. “De potentiële gevolgen zijn zorgwekkend, aangezien iedere groep mensen in de toekomst van deze grondrechten kan worden uitgesloten.”

Artikel, met voorbeelden, op de site van de UvA.