Salomon Kroonenberg ( 1947) is geoloog. Hij was tot 2009 hoogleraar in de toegepaste geologie aan de TU Delft. Hij is schrijver van onder meer de boeken De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar en De Binnenplaats van Babel – Het raadsel…

 

Kunstmatige intelligentie

Als neuroloog houd ik me niet zo bezig met intelligentie en al helemaal niet met kunstmatige intelligentie. Dat is namelijk een onderwerp voor echt intelligente mensen. Maar een bericht in de Washington Post van 22 juli 2022 zette me aan…

 

Berry Kremer

Prof. dr. H.P.H. Kremer, is neuroloog en afdelingshoofd Neurologie aan het UMCG. Zijn aandacht gaat met name uit naar neurodegeneratieve ziekten, in het bijzonder de ziekte van Huntington en spinocerebellaire ataxie.

 

Het knelt in de zorg. Werkplezier staat onder druk, personeel wordt steeds schaarser en de zorguitgaven stijgen tot grote hoogte. Als we niets doen, dreigt de manier waarop we nu gezondheidsvragen beantwoorden vast te lopen. We moeten in transitie komen.…

 

Jan Kremer

Jan Kremer is hoogleraar zorg en samenleving in het Radboudumc. Hij is van oorsprong gynaecoloog, maar nu vooral actief als lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, toezichthouder bij OLVG en Ksyos en als speciaal gezant passende zorg bij…

 

Xander Koolman is hoogleraar Gezondheidseconomie en voorzitter van de sectie Gezondheidseconomie bij de afdeling Ethiek, Bestuur en Samenleving, School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Marinus van IJzendoorn was tot aan zijn emeritaat hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden en is visiting professor aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en  aan de University of London. 

 

Planologie reageert sterk op maatschappelijke turbulentie. Daardoor verandert ze ook voortdurend van karakter. De mate van democratisering van de samenleving werd bijvoorbeeld bepalend voor de manier waarop inspraak wordt geregeld. De term ‘inspraak’ dateert van de jaren ’70 en hield…

 

Zef Hemel

Zef Hemel is houder van de Abe Bonnema-leerstoel aan de TU Delft en de Rijksuniversiteit Groningen. Hemel (1957) is planoloog. Van 2012 tot 2022 bezette hij de Wibaut-leerstoel voor Grootstedelijke Vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. Hemel studeerde sociale geografie…

 

De vraag lijkt eenvoudig maar ze is het niet. Mocht ik ze letterlijk nemen – “waar?” – zou mijn antwoord een bepaalde plaats moeten aanduiden; vervolgens of ik op die plaats anders ben gaan denken dan op eerdere plaatsen. Tot…

 

Ignaas Devisch is professor in de medische filosofie en ethiek aan de medische faculteit van de Universiteit Gent. Sinds 1 september 2021 staat hij aan het hoofd van denktank Itinera. ​

 

In 2022 staat in vele landen het vertrouwen in overheid en politiek onder grote druk. Het is een tijd van oplopende en samenballende urgente problemen rondom lokale en landelijke probleemdossiers maar ook  internationale bronnen van zorg: geopolitieke spanningen, vluchtelingenstromen, klimaatverandering…

 

Michel Dückers is bijzonder hoogleraar crises, veiligheid en gezondheid. Zijn leerstoel aan Rijksuniversiteit Groningen is ingesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), Nivel en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De rode draad van zijn werk…

 

Om onderzoek te doen, is geld nodig. Deze middelen voor personeel, veldwerk, bibliotheekstudie of uitrusting in het laboratorium worden in vele landen en aan vele instituten competitief verdeeld. Het argument daarvoor is dat competitie stimulerend is en voor betere resultaten…

 

Patrick Degryse werd opgeleid als geoloog en deed onderzoek aan de universiteiten van Leuven, Giessen en Oxford. Hij werkt als gewoon hoogleraar aan het departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven en als deeltijdhoogleraar aan de faculteit Archeologie van…

 

De spanningen in de wereld nemen toe, aangewakkerd door de coronapandemie en verhevigd door de oorlog in Oekraïne. Als gevolg hiervan worden we met de neus op de feiten gedrukt: we zijn economisch veel te afhankelijk geworden van import van…

 

Jacqueline Cramer, transitiemakelaar circulaire economie

 

Kennis over DNA heeft zich snel ontwikkeld in de laatste tientallen jaren. Maar het komt maar langzaam ter beschikking voor burgers en patiënten. Waar ik anders over ben gaan denken is over ‘gelijke toegang’ als norm. In de gezondheidszorg en…

 

Martina Cornel (1959) is opgeleid als arts en epidemioloog. Ze werd in 2002 benoemd tot hoogleraar community genetics en public health genomics. Ze werkt bij de afdeling Humane Genetica van Amsterdam UMC. Ze werkt veel aan de verantwoorde toepassing van…

 

Bas Teusink

Bas Teusink is hoogleraar systeembiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde (bio)chemie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan dezelfde universiteit in wat we nu systeembiologie noemen. Teusink en zijn groep bestuderen de zogenaamde ontwerpprincipes van biologische regelsystemen…

 

In Het beste idee van 2014 schreef ik over de grenzen aan (microbiële) groei en de rol van diversiteit en innovatie binnen gesloten kringlopen, als model voor een duurzame economie. Microbiële fysiologie – mijn vakgebied – houdt zich bezig met…

 

Voorbij het kapitalisme?

‘It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism’. Deze quote van de Engelse filosoof Mark Fisher is een gevleugelde uitspraak geworden, die uitdrukking geeft aan ons onvermogen om ons een wereld voorbij het…